Voor Regie

 

Voor Medewerkers

Voor ICT

 

Voor Klanten

Implementatie

Programmamanagement en implementatiekracht

Er zijn verschillende redenen waarom zorgorganisaties projecten uitvoeren:
•    verbeteringen te realiseren en te innoveren
•    nieuwe marktkansen te pakken
•    kosten te verlagen
•    in te spelen op een veranderende omgeving

Vaak worden meerdere projecten tegelijkertijd uitgevoerd. Hiervoor is het inrichten van programmamanagement noodzakelijk. Programmamanagement dwingt de zorgorganisatie bewuste keuzes te maken wat wel gedaan wordt en wat niet gedaan wordt. Hierdoor ontstaat duidelijkheid en focus.
Projecten moeten naast de drukke dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd. Consequentie is dat projecten vaak uitlopen, meer kosten en de doelen niet bereikt worden. Programmamanagers en projectleiders van Venture-ict zijn in staat projecten de juiste vaart mee te geven en tot resultaat te komen.

Voorbeelden van door Venture-ICT uitgevoerde programma’s en projecten zijn o.a.:
•    Implementatie van een nieuw roosterbeleid en de bijbehorende software voor een gehandicaptenzorginstelling, bereikte doel, 25 Fte meer handen aan bed.
•    Nulmeting en implementatie NEN 7510 informatiebeveiligingsnorm voor een GGZ instelling en een algemeen ziekenhuis.

Bereikt doel: Het voldoen aan de norm om patiëntgegevens gegevens beschikbaar te kunnen stellen en uit te kunnen wisselen met de huisartsen.

•    Implementeren procesgeneeskunde in een algemeen ziekenhuis en een GGZ organisatie:
Bereikt doel: Door gestandaardiseerde zorgprogramma’s een besparing van 15% (efficiency) en verhoging van de zorgkwaliteit uitgerold.
•    Keuze, ontwikkeling en implementatie EPD in een algemeen ziekenhuis en een GGZ instelleng.

Bereikt doel: Besparing archiefkosten en polibezetting (15%), verhoging kwaliteit van de zorg.