Voor Regie

 

Voor Medewerkers

Voor ICT

 

Voor Klanten

Zorg

De zorg is volop in beweging, de overheid zorgt voor prikkels om de kosten in de hand te houden. Verzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over zorgprijs en volume, in de zorgmarkt bestaat een toenemende vraag, o.a. door de vergrijzing en de medische techniek boekt steeds meer voortgang. Patiënten worden consumenten en de inspectie wordt steeds kritischer.

Zorgaanbieders reageren op deze prikkels door efficiënter te werken, schaalvergroting en patiëntgericht te gaan werken.Hiervoor worden diverse wegen gevolgd, optimaliseren en klantgericht maken van de zorgprocessen, kantelen naar een patiëntgerichte organisatie en de inzet van ICT.

Venture kent die markt van binnenuit en levert kennis op gebieden als EPD, roosterapplicaties, procesgeneeskunde maar ook informatiebeveiliging volgens NEN norm.

Venture ICT kan u helpen veranderingen te realiseren door de volgende thema’s in te zetten:
•    ICT en technologie als aanjagers van verandering,
•    het projectmatig sturen van veranderingen,
•    leiding geven aan veranderingen,
•    invloed uitoefenen op professionals, gericht op verandering,
•    doorgronden en doorbreken van weerstand tegen verandering