Voor Regie

 

Voor Medewerkers

Voor ICT

 

Voor Klanten

Advies

Venture ICT Consultancy adviseert zorginstellingen en ziekenhuizen op het gebied van verbeteringen in de bedrijfsvoering en ICT.

Hieronder voorbeelden waar onze consultants ervaring mee hebben en u kunnen adviseren:

Roosteren binnen een zorginstelling.

Personeelsplanning speelt een belangrijke rol binnen een zorginstelling. Enerzijds vanwege het belang van de medewerker een prettig rooster te hebben voor langere tijd, anderzijds de kosten van personeel beheersbaar te houden. Een efficient rooster levert al gauw een grote besparing in de kosten. Een goed werkend geautomatiseerd programma en een bijbehorende goed geleide organisatie is essentieel bij het effectueren van die doelstellingen. Onze consultants hebben ervaring met het beheersbaar invoeren van deze veranderingen en kunnen u adviseren, begeleiden of deze taak van u overnemen.

Electronisch Patienten Dossier

Het EPD is een containerbegrip. Om alles wat met een EPD samenhangt te ontrafelen hanteert Venture ICT Consultancy het principe dat het EPD er voor verschillende doelgroepen is en dat het EPD een diversiteit aan doelen kan helpen realiseren.

Het EPD wordt ontwikkeld voor diverse doelgroepen die ieder vanuit hun eigen verantwoording het EPD gebruiken. Dit besef impliceert dat er bewuste keuzes gemaakt moeten worden over wanneer we welke doelen gaan realiseren. Hiermee maakt Venture ICT Consultancy de implementatie van het EPD van keuzeproces tot en met implementatie een beheersbaar geheel.

Procesgeneeskunde

Procesgericht organiseren van zorg is inmiddels gemeengoed binnen de zorg. Met het kantelen van organisaties ligt de focus op het inrichten van zorgprocessen over afdelingen heen. Niet de afdeling of bedrijfsfunctie maar de zorgvraag staat centraal. Deze nieuwe werkwijze wordt ook aangeduid met de term procesgeneeskunde en betreft ondermeer de implementatie van zorgvraaggerichte klinische paden en zorgprogramma’s.
Het doel en ambitie zijn leidend voor de herinrichting van het zorgproces. Doelen en ambitie kunnen bijvoorbeeld klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit van het zorgproces en de veiligheid zijn. De gekozen ambitie is ook bepalend voor het resultaat. Efficiency zal doorgaans tot standaardisering van de processen leiden. Klantgerichtheid zal ondermeer gevolgen hebben voor de volgordelijkheid van de processtappen. Het leidend principe van onze consultants is de vraag welke ambitie leidend is in het herontwerp van de zorgprocessen.