Voor ICT

 

Voor Klanten

Voor Medewerkers

 

Voor Zorg

Informatie & Communicatie Technologie

Regelmatig stelt een ICT leverancier teleur bij de uitbesteding van de ICT informatie infrastructuur. Vanzelfsprekend komt met name bij uitbesteding de regie functie aan de orde. Regie wordt vaak gezien als een van de uitkomsten bij uitbesteding. Dat is niet terecht, aangezien de regie functie vooraf ingevuld dient te zien. Het is daarom belangrijk een helder profiel neer te leggen over de vereiste kwaliteiten bij uitbestedimng en zorgt voor een goede aansluiting tussen account & delivery en de verschillende kavels. Daarnaast worden eenvoudige definities gehanteerd voor end-to-end management, procesmanagement en cultuur. Venture toetst de onderdelen regelmatig bij haar opdrachtgevers, waarbij ruimschoots aandacht wordt besteed aan het operationeel, tactisch en strategisch niveau, key performance indicatoren (KPI’s) en de manier waarop informatie wordt verzameld en gedeeld met de opdrachtgever.