Voor Klanten

 

Voor Regie

Voor Zorg

 

Voor ICT

Freelancers

Venture ICT Consultancy verzorgt voor freelancers de acquisitie van opdrachten maar laat de verdere invulling van de arbeidsvoorwaarden aan hen over. Bij deze contractvorm heeft de zzp-er een dienstverband gedurende de opdracht.

Momenteel werkt een aantal freelancers via Venture ICT Consultancy bij klanten. Dit zijn langlopende trajecten waarvan enkele al vele jaren achtereen.Dit is ook de filosofie van Venture. Samenwerking met de klant op basis van continuïteit, vertrouwen. Weten wat je aan elkaar hebt. Dat geeft basis voor vertrouwen. Uiteindelijk wel gebaseerd op het leveren van meerwaarde in vorm van kennis en vaardigheden die op dat moment bij de klant ontbreken.

Door als freelancer ook de business van de klant eigen te maken is die continuïteit ook gewaarborgd en gaat de professional vaak van project naar project.