Voor Medewerkers

 

Voor Zorg

Voor Klanten

 

Voor Regie

Missie

Venture ICT Consultancy BV heeft als mission statement het leveren van toegevoegde waarde in de vorm van kennis en capaciteit aan het voortbrengingsproces van onze klanten.

Het uitgangspunt is het aangaan van een duurzame relatie, waarbij kennis van en over onze klanten een voorwaarde is zodat daarmee de continuïteit gewaarborgd wordt.

Het kennisgebied Informatie en Communicatie Technologie wordt toegepast als middel om de gestelde bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De kennis en ervaring van beide werelden, bestaande en nieuwe architecturen en (informatie) infrastructuren, zijn voorwaarde voor het toepassen van innovatieve ontwikkelingen.